Почтовые индексы Барун-Хемчикский р-н

Обновлено: 05.Dec.2018
Почтовые индексы РоссииПочтовые индексы республики Тыва (Тува)Почтовые индексы районов республики Тыва (Тува)Почтовые индексы Барун-Хемчикский р-н

Почтовый индекс Барун-Хемчикский р-н


Почтовые индексы населенных пунктов, Барун-Хемчикский р-н

668040 — Ак-Хем м
668047 — Аксы-Барлык с
668047 — Алаш м
668047 — Алдырык м
668047 — Алдыы-Сайыр м
668047 — Арга-Адаа м
668061 — Аянгаты с
668043 — Барлык с
668043 — Баян-Кол м
668043 — Берт-Даг м
668043 — Бижиктиг-Хая с
668043 — Биче-Аянгаты м
668048 — Дон-Терезин с
668048 — Доргун м
668048 — Дыттыг-Ой м
668048 — Кара-Дыт м
668048 — Кара-Хая м
668048 — Картон м
668048 — Каткылыг м
668048 — Кужурлуг-Мажалык м
668048 — Кужурлуг-Хову м
668040 — Кызыл-Мажалык рп
668048 — Кызыл-Тайга м
668048 — Кызыл-Хая м
668048 — Кызыл-Шаараш м
668048 — Мунгаш-Ак м
668048 — Оорга м
668048 — Ортаа-Шыраа-Булак м
668048 — Ортен-Хову м
668048 — Полевой Стан м
668048 — Полевой Стан-1 м
668048 — Полевой Стан-2 м
668048 — Сайыр м
668048 — Суг-Кажаа м
668048 — Талдыг-Адыр м
668048 — Тей м
668048 — Тей-Дозу м
668048 — Тулаан-Кара м
668048 — Ужар-Бажы м
668048 — Ужар-Шады м
668048 — Улуг-Ак м
668048 — Улуг-Узук м
668048 — Улуг-Хову м
668048 — Устуу-Хову м
668048 — Уттуг-Хая м
668049 — Хонделен с
668049 — Хонделен-Аксы м
668049 — Чангыс-Хадын м
668049 — Час-Адыр м
668049 — Чолдак-Шыраа-Булак м
668046 — Шекпээр с
668046 — Шол м
668046 — Шолдээ-Мажалык м
668046 — Шыраа-Булак м
668046 — Ыргактыг-Хову м
668042 — Эрги-Барлык с

Другие разделы

Районы республики Тыва (Тува)
Города республики Тыва (Тува)
Почтовые индексы Кызыла
Почтовые индексы республики Тыва (Тува)
Почтовые индексы России